Ароматичні вуглеводні

Что означает Ароматичні вуглеводні и что это такое? В разделе Химия дан подробный ответ и объяснение на вопрос.

Здесь выложено готовое сочинение на тему Ароматичні вуглеводні, которое вы так же можете использовать как реферат.

Эту, поверенную нами работу, вы можете скачать бесплатно перейдя по ссылке, но если вам необходима другая готовая работа по данному предмету, например реферат или изложение, доклад, лекция, проект, презентация, эссе, краткое описание, биография писателя, ученого или другой знаменитости, контрольная, самостоятельная, курсовая, экзаменационная, дипломная или любая другая работа, с вашими индивидуальными требованиями, напишите нам и мы договоримся.

Наша небольшая команда бывших и действующих преподавателей и авторов со стажем работы от 5-ти лет всегда вам поможет. Всего нами написано и проверено более 10 000 различных работ на образовательные темы. С нами вы получите действительно качестенный материал с уникальным текстом и обязательно хорошую оценку. Удачи в учебе!

Опорний конспект

на тему:

"Ароматичні вуглеводні"

Виконав:

учень 10 - А класу

середньої школи № 96

Коркуна Дмитро

1. Ненасичені вуглеводні – це органічні сполуки, що складають ся з Карбону і Гідрогену, в яких атоми Карбону не повністю насичені атомами Гідрогену.

Загальна формула етиленових вуглеводнів – Cn H2n

Загальна формула ацетиленових вуглеводнів Cn H2n-2

2. Гомологи етилену Гомологи ацетилену:

С2 H4 – етилен; C2 H2 – ацетилен;

С3 H6 – пропен; C3 H4 – пропин

C4 H8 – бутен; C4 H6 – бутин

І т .д І т д

Радикали: СН3 – метил; С2 Н5 – етил; С3 Н7 пропіл;

Радикал – це атом або група атомів, що містить неспарені електрони

3. Етилен:

С2 Н4 Н2 С – СН2 Н : С : :С : Н

Н Н

молекулярна струтурна електронна формули

Ацетилен:

С2 Н2 НС ºCH H : C C : H

H H

Молекулярна структурна електронна формули

Фізичні властивості:

Етилен – безбарвний газ, майже без запаху, малорозчинний у воді, трохи легший за повітря

Ацетилен – безбарвний газ, без запаху, малорозчинний у воді.

Хімічні властивості:

1. як і інші вуглеводні, етилен і ацетилен горять на повітрі з утворенням оксиду карбону (ІV) і води:

СН2 = СН2 +3 О2 ® 2СО2 + Н2 О

2СН ºСН+5О3 ®4СО2 +2 Н2 О ▲Н = 1307 к Дж.моль

СН4 – W( C) =75%; C2 H4 – W( C) =86 %; C2 H2 - W( C) = 92%

Чим менша кількість С, тим світліше полум'я

2. Гідрування – приєднання водню

Н2 С = СН2 +Н2 (t0, pt, N) H3 C – CH3

3. Гідратація – приєдання води

4. Н2 С = СН2 + Н2 О (t0 , H2 SO4 ) CH3 – CH2 OH

4. Якісні реакції

Неповне окиснення Н2 С = СН2 +[O] CH2 – OH

|

CH2 – OH

5. Галогенування – приєднання галогеноводню

Н2 С = СН2 +Сl2 ® CH2 Cl –CH2 Cl

6. приєднання галогеноводню, правило Марковніка. При взаємодії ненасичених вуглеводнів з галогеноводнями атом Гідрогену приєднується до більш гідрогенізованого атома Карбону а атом Хлору – до менш гідронізованого

Н3 С – СН º СН2 +HCl ® HC3 –CHCl –CH3

6. Дегідрування

7. Н2 С = СН2Н º СН + Н2

4. Характерна ізомерія за місцем розташування подвійного зв'язку:

а) ізомери

СН3 – СН = СН2 – СН3 – 2 бутен

СН2 = СН – СН2 – СН3 – 1 бутен

б) Ізомерія карбонового скелету

СН2 = С – СН3

|

CH3

-1-

Добування ецителену і ацетилену

Етилен та його гомологи утворюють в процесі переробки вуглеводнів, що містяться в нафті. Утворення може відбуватися у результаті термічного розщеплення ненасичених вуглеводнів,.

СН3 –СН2 – СН2 – СН2 – СН3 СН2 = СН2 + СН3 –СН2 – СН3

Ацетилен, що використовуэться для зварювальних робіт, добувають часто на місці в результаті взаємодії карбіду кальцію з водою: СаС2 + 2Н2 О ® НС º СН +Са(ОН)2

Карбід кальцію добувають в результаті нагрівання в електропечах суміші вапна СаО та коксу до температури 2500 0 С: СаО + 3С ®СаС2 +СО

Економічно вигідніше добувати ацетилен з метану нагріванням до температури 15000 С.

2СН4 ® НС º СН + 3Н2

Застосування етилену і ацетилену

З етилену добувають поліетилен, етиловий спирт. Продукт приєднання хлору до етилену –1,2 -дихлорометан є розчинником і засобом знищення шкідників. А продукт приєднання хлороводню – хлороетан є анестезійною речовиною.

Ацетилен використовують для освітлення, для газового різання і зварювання металів. Ацетиленове кисневе полум'я має температуру 2800о С і легко плавить сталь. З ацетилену добувають вихідні речовини для виготовлення пластмас і синтетичних каучуків, він є сировиною для синтезу оцтової кислоти.

-2-

1. Ароматизовані вуглеводні – органічні сполуки, що містять у своєму складі бензольні ядра , у яких можуть бути насичені або ненасичені бічні ланцюги.

Загальна формула – Сn H2n-6

1. гомологи бензолу:

бензол – C6 H6 ;тонуол – C7 H8 ; ксилол – C8 H10 ; стирол – C9 H12 .

3. Бензол:

С6 Н6 СН2 = СН –С º С–СН = СН2 або СНºС–СН2 –СН2 –cºCH

Молекулярнаструктурні формули

Формула А. Кекуле

У 1845 р. німецький учений А. Кекуле зппропонував формулу, що найкраще відобразила рівноцінність і атомів Карбону, і атомів гідрогену

Після з'ясування електронної будови молекули бензолу, формулу почали записувати так:

2. Фізичні влстивості бензолу:

За звичайних умов бензол – рідина зі специфічним запахом, tкип. 80о С, уводі практично нерозчинний, хоча є розчинником багатьох органічних речовин.

5. Хімічні властивості:

Бензолу характерні реакції заміщення і приєднання:

3. реакція горіння

2С6 Н6 +15О2 ®12СО2 ↑ + 6Н2 О

4. Бромування:

Б-Н +Br2Б-Br +HBr;

5. Нітрування:

Б-Н + НО–NO2 ®(Н2 SO4 ) Б-NO2 + H2 O

4. Реакції приєднання:

а) Хлорування:
б)Б+3Н2 ( k,H2C) C6 H12

5. Добування

1. меридизація ацетилену:

3НСºСН®([C], 600o ) Б

2. Дегідрування циклогексану

С6 Н12 3Н2 + Б

6. Застосування

Бензол є вихідною речовиною речовиною для синтезу величезної кількості неорганічних речовин. Серед них – барвники, лікарські препарати, пахучі речовини, полімери, отрутохімікати, вибухові речовини. Бензол – базова сировина для прмислового органічного синтезу

-1-

Подобные материалы

Получение хлористого винила
Хлористый винил как представитель моногалоидных производных этиленовых углеводородов. Производство
Качественный анализ анионов
Введение 1 Методы качественного анализа 2 Аналитические реакции 3 Условия проведения аналитических
Качественное определение урана и тория в твердых материалах
Описание методов качественного определения урана и тория. Особенности химического анализа урана,
Производство серной кислоты
Серная кислота как один из основных многотоннажных продуктов химической промышленности, сферы и
О-хлорстирол
Свойства о-хлорстирола. Стадии синтеза о-хлорстирола. Установки для проведения синтезирования