ЗНО химия 2008 с ответами

Что означает ЗНО химия 2008 с ответами и что это такое? В разделе ЗНО дан подробный ответ и объяснение на вопрос.

Здесь выложено готовое сочинение на тему ЗНО химия 2008 с ответами, которое вы так же можете использовать как реферат.

Эту, поверенную нами работу, вы можете скачать бесплатно перейдя по ссылке, но если вам необходима другая готовая работа по данному предмету, например реферат или изложение, доклад, лекция, проект, презентация, эссе, краткое описание, биография писателя, ученого или другой знаменитости, контрольная, самостоятельная, курсовая, экзаменационная, дипломная или любая другая работа, с вашими индивидуальными требованиями, напишите нам и мы договоримся.

Наша небольшая команда бывших и действующих преподавателей и авторов со стажем работы от 5-ти лет всегда вам поможет. Всего нами написано и проверено более 10 000 различных работ на образовательные темы. С нами вы получите действительно качестенный материал с уникальным текстом и обязательно хорошую оценку. Удачи в учебе!

Правильні відповіді на тестування з хімії 2008 року
Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання програмі з хімії зовнішнього незалежного оцінювання 2008р. Відповідність завдання підручникам,
1 Зміст завдання:Виберіть формулювання закону сталості складу речовин: Правильна відповідь: «якісний і кількісний склад речовин молекулярної будови завжди сталий і не залежить від місцезнаходження і способів добування». Відповідність програмі: сталість складу речовин Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.45.
2 Зміст завданн: Визначте формулу складної речовини: Правильна відповідь: Н2О Відповідність програмі: прості й складні речовини Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.43.
3 Зміст завдання: Укажіть рядок сполук, у яких ступінь окиснення Сульфуру однакова: Правильна відповідь: H2SO4; SO3; Na2SO4. Відповідність програмі: ступінь окиснення Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.59
4 Зміст завдання: Визначте правильне твердження щодо молекули води: Правильна відповідь: складається з двох атомів Гідрогену та одного атома Оксигену. Відповідність програмі: речовини, молекули, атоми, молекулярна будова речовин, будова молекули води Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.100.
5 Зміст завдання: Визначте формулу газу, важчого за повітря: Правильна відповідь: O2. Відповідність програмі: хімічні формули найважливіших сполук неметалічних елементів, відносна густина за іншим газом Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.70, 97.
6 Зміст завдання: Укажіть молярну масу сульфатної кислоти (г/моль): Правильна відповідь: 98. Відповідність програмі: молярна маса Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.61 – 65.
7 Зміст завдання: Визначте рядок, утворений лише з тих елементів, що входять до головної підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва. Правильна відповідь: Li; Na; K. Відповідність програмі: групи і підгрупи періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.19.
8 Зміст завдання: За електронною формулою атома виберіть елемент, який утворює просту речовину, для якої характерні властивості типового неметалу. Правильна відповідь: 1s2 2s2 2p6 3s2 3р5 . Відповідність програмі: будова електронних оболонок атомів хімічних елементів малих періодів. Залежність властивостей хімічних елементів від їх положення в періодичній системі Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.41.
9 Зміст завдання: Визначте символ хімічного елемента, атом якого містить стільки ж електронів, скільки і йон брому. Правильна відповідь: Kr. Відповідність програмі: будова електронних оболонок атомів Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.36 – 38; 53, 41.
10 Зміст завдання: Визначте рядок, утворений лише з тих елементів, що входять до великого періоду періодичної системи Д.І. Менделєєва. Правильна відповідь: Ca; Cr; Mn. Відповідність програмі: великі та малі періоди Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.18
11 Зміст завдання: Визначте рядок сполук, для яких характерний йонний зв'язок. Правильна відповідь: KF; NaBr; CaCl2. Відповідність програмі: йонний зв’язок Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.52- 54.
12 Зміст завдання: Визначте подані пари йонів, які не можуть знаходитись одночасно в розчині. Правильна відповідь: 3Ba2+ i 2PO43- . Відповідність програмі: розчинність речовин, залежність розчинності речовин від їх природи. Йонні рівняння реакцій Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.87- 89.
13 Зміст завдання: Укажіть схему реакції йонного обміну у водному розчині, під час якої утворюється осад. Правильна відповідь: AgNO3 + KCl → Відповідність програмі: реакції йонного обміну, що відбуваються до кінця. Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.88- 90.
14 Зміст завдання: Визначте йони, що утворюються у водному розчині під час дисоціації барій хлориду: Правильна відповідь: Ba2+ i 2Cl- . Відповідність програмі: властивості основ, кислот та солей у світлі теорії електролітичної дисоціації Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.84.
15 Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу речовини, яка у водному розчині дисоціює з утворенням гідроксид йонів. Правильна відповідь: NaOH. Відповідність програмі: властивості основ, кислот та солей у світлі теорії електролітичної дисоціації Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.82- 83.
16 Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу основного оксиду. Правильна відповідь: CaO. Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви, класифікація Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.106.
17 Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу кислотного оксиду. Правильна відповідь: SO2. Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви, класифікація Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.106.
18 Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу лугу. Правильна відповідь: NaOH. Відповідність програмі: основи, їх склад, назви, луги Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.116- 117.
19 Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу кислоти. Правильна відповідь: HNO3. Відповідність програмі: кислоти, їх склад, назви, класифікація Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.108.
20 Зміст завдання: Виберіть загальну електронну формулу зовнішнього електронного шару атомів лужноземельних металів. Правильна відповідь: ns2 . Відповідність програмі: металічні елементи, їх положення в періодичній системі, особливості будови атомів Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.91, 127.
21 Зміст завдання: Визначте речовину, з якою взаємодіє кальцій(ІІ) оксид: Правильна відповідь: хлоридна кислота. Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви, класифікація, властивості Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.111- 112.
22 Зміст завдання: Укажіть речовину, з якою водень взаємодіє як окисник: Правильна відповідь: натрій. Відповідність програмі: неметалічні елементи: гідроген, проста речовина, властивості Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.-С.137. Базелюк І.І. та ін. Довідкові матеріали з хімії. – Київ; Ірпінь:DNA Перун»,1998.-С.47.
23 Зміст завдання: Визначте метал, який утворює з хлором сіль складу МеCl3 . Правильна відповідь: Al. Відповідність програмі: металічні елементи, їх положення в періодичній системі, особливості будови атомів Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.- С.131.
24 Зміст завдання: Визначте речовину, яка під час взаємодії з водою утворює луги. Правильна відповідь: натрій. Відповідність програмі: лужні метали Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.- С.125.
25 Зміст завдання: Визначте метал, який взаємодіє з водою при кімнатній температурі з виділенням водню. Правильна відповідь: калій. Відповідність програмі: хімічні властивості металів Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.97.
26 Зміст завдання: Укажіть загальну формулу алканів: Правильна відповідь: CnH2n+2 . Відповідність програмі: гомологічні ряди насичених вуглеводнів Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.121.
27 Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу альдегіду. Правильна відповідь: HCOH. Відповідність програмі: альдегіди, їх склад, будова, функціональна група Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.-С.19.
28 Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу алкану: Правильна відповідь: C5H12. Відповідність програмі: алкани Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.116-117.
29 Зміст завдання: Визначте назву речовини, яка має хімічну формулу: CH2 = CH2. Правильна відповідь: етен. Відповідність програмі: етилен як представник алкенів Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.131.
30 Зміст завдання: Укажіть формулу глюкози: Правильна відповідь: C6H12O6. Відповідність програмі: глюкоза, її склад, будова Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.40-41.
31 Зміст завдання: Укажіть речовину, що вступає в реакцію приєднання: Правильна відповідь: етен. Відповідність програмі: етилен як представник алкенів Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.135.
32 Зміст завдання: Визначте клас органічних сполук, до якого можна віднести бутанол: Правильна відповідь: спирти. Відповідність програмі: спирти, їх будова, склад, номенклатура, функціональна група Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.3-6.
33 Зміст завдання: Визначте схему рівняння реакції, в результаті якої утвориться етанол: Правильна відповідь: C2H4 + H2O → Відповідність програмі:синтез етанолу Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.29.
34 Зміст завдання: Визначте формулу кінцевого продукту перетворень CH3 COOH →(+ Cl2) X → (+ NH3)Y → (+ HCl) Z: Правильна відповідь: HCl.H2N-CH2-COOH. Відповідність програмі: амінокислоти, їх хімічні властивості Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.58.
35 Зміст завдання: Визначте клас органічних сполук, для яких характерне утворення біполярних йонів. Правильна відповідь: амінокислоти. Відповідність програмі: властивості амінокислот Домбровський А.В., Лукашкова Н.І., Лукашов С.М.. Органічна хімія: Підр. Для 10-11 кл. серед. Загально освіт. Шк.. –К.: Освіта, 1995. -С.128. Сухан В.В. та ін. Хімія: Посібник для вступників до вузів / В.В. Сухан, Т.В. Табенська, А.Й. Капустян, В.Ф. Горлач.-К: Либідь, 1995.-С.425.
36 Зміст завдання: Установіть відповідність між рівняннями хімічних реакцій та їх типами. Правильна відповідь : K2O + H2O = 2KOH ( сполучення) ; 3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O (обміну); 2AgCl = 2Ag + Cl2; (розкладу); 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2. ( заміщення). Відповідність програмі: класифікація хімічних реакцій Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.132-136.
37 Зміст завдання: Установіть відповідність між назвами електролітів та йонами, на які вони дисоціюють у водних розчинах: Правильна відповідь: нітратна кислота Н+ + NO3- ; алюміній сульфат 2Al3 + + 3SO42- ; барій хлорид Ba2+ + 2Cl- ; калій гідроксид K+ + OH- . Відповідність програмі: йонні рівняння реакцій Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.82- 84.
38 Зміст завдання: Установіть відповідність між назвами неорганічних та органічних сполук і найважливішими галузями їх використання: Правильна відповідь: - барій сульфат для рентгеноскопії шлунку; - фенол для виробництва фенолформальдегідних пластмас; - глауберова сіль у медицині як проносний засіб; - білки «будівельний матеріал» для живих організмів. Відповідність програмі: застосування органічних та неорганічних речовин Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.39. Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.17; 63.
39 Зміст завдання: Установіть відповідність між хімічними формулами та назвами неорганічних сполук: Правильна відповідь: HCl хлоридна кислота; H3PO4 ортофосфатна кислота; CaO; кальцій оксид; P2O5 фосфор (V) оксид. Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви; кислоти, їх склад, назви. Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.100, 107.
40 Зміст завдання: Установіть відповідність між хімічними формулами та класами органічних сполук: Правильна відповідь: CH3 - COOH карбонові кислоти; CH3 - OH спирти; NH2 - CH2 – COOH амінокислоти; H- COH альдегіди. Відповідність програмі: спирти, альдегіди, карбонові кислоти, естери, амінокислоти, їх склад, назви. Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.6-8, 19,23-24,30-31, 57.
41 Зміст завдання: Установіть послідовність фізичних операцій розділення суміші кухонної солі, залізних ошурок і річкового піску: Правильна відповідь: дія магнітом , розчинення , фільтрування , випарювання. Відповідність програмі: речовини, чисті речовини, суміші Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.27- 29.
42 Зміст завдання: Установіть послідовність посилення відновних властивостей хімічних елементів, які мають певну електронну конфігурацію атомів. Правильна відповідь: 1s2 2s2 2p6 2s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1 , 1s2 2s1 , 1s2 2s2 2p6 3s1 , 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 Відповідність програмі: металічні елементи, особливості будови їх атомів. Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.41- 42.
43 Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок добування барій нітрату з поданих речовин: Правильна відповідь: амоніак, нітроген (ІІ) оксид, нітроген (IV) оксид, нітратна кислота. Відповідність програмі: амоніак, його добування, нітроген (ІІ) і нітроген(IV) оксиди у виробництві нітратної кислоти Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.62-65.
44 Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок добування метанової кислоти з поданих речовин: Правильна відповідь: метан, хлорметан , метанол, метаналь. Відповідність програмі: взаємозв’язок між вуглеводнями, спиртами, альдегідами і карбоновими кислотами. Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.-С.29-30.
45 Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок добування амінооцтової кислоти з поданих речовин: Правильна відповідь: етиловий спирт, оцтовий альдегід, оцтова кислота, хлороцтова кислота. Відповідність програмі: взаємозв’язок між вуглеводнями, спиртами, альдегідами і карбоновими кислотами та амінокислотами Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.66-67.
46 Зміст завдання: Установіть послідовність розташування гомологів алканів у гомологічному ряду вуглеводнів: Правильна відповідь: метан , етан, пропан, бутан. Відповідність програмі: гомологічний ряд насичених вуглеводнів (алканів) Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.117.
47 Зміст завдання: Установіть послідовність утворення продуктів під час відновлення заліза в доменній печі з червоного залізняку: Правильна відповідь: Fe2O3, Fe3O4, FeO, Fe. Відповідність програмі: хімічні реакції, на яких базується виробництво чавуну. Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.- С.112. Сухан В.В. та ін. Хімія: Посібник для вступників до вузів / В.В. Сухан, Т.В. Табенська, А.Й. Капустян, В.Ф. Горлач.-К: Либідь, 1995.-С.313.
48 Зміст завдання: Установіть послідовність зростання рівня організації структури білка (від первинної до четвертинної структури): Правильна відповідь: поліпептидний ланцюг, ?- спіраль, білкова глобула, комплекс субодиниць. Відповідність програмі: будова та біологічна роль білків Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.60. Сухан В.В. та ін. Хімія: Посібник для вступників до вузів / В.В. Сухан, Т.В. Табенська, А.Й. Капустян, В.Ф. Горлач.-К: Либідь, 1995.-С.429-430.
49 Зміст завдання: Розташуйте послідовно схеми хімічних рівнянь реакцій згідно з поданим ланцюжком: реакція обміну між електролітами не відбувається до кінця – реакція обміну між електролітами з утворенням осаду – реакція обміну між електролітами з утворенням лише слабкого електроліту (води) – реакція обміну між електролітами з утворенням газуватого продукту реакції і слабкого електроліту (води). Правильна відповідь: Na2SO4 + KCl →, Ba(NO3)2 + K2SO4 →, H2SO4 + + KOH →, HNO3 + Na2SO3→ Відповідність програмі: реакції йонного обміну, що відбуваються до кінця Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.88- 89.
50 Зміст завдання: Установіть послідовність посилення неметалічних властивостей атомів хімічних елементів. Правильна відповідь: Бор, Карбон, Нітроген, Оксиген. Відповідність програмі: періодичність зміни властивостей простих речовин та сполук елементів Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.41.
51 Зміст завдання: Обчисліть об’єм азоту ( л )(н.у.), який необхідний для добування амоніаку об’ємом 6л. Правильна відповідь: 3 Відповідність програмі: добування амоніаку промисловим способом, Об’ємні відношення газів Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.91 Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.62-63.
52 Зміст завдання: Укажіть число структурних ізомерів н-пентану за розгалуженням карбонового скелета. Правильна відповідь: 3 Відповідність програмі: ізомерія алканів Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.127-128.
53 Зміст завдання: Атом елемента має на 2 електрона більше, ніж йон калію. Назвіть протонне число елемента. Правильна відповідь: 20 Відповідність програмі: особливості будови атомів елементів великих періодів Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.37, 53.
54 Зміст завдання: Методом електронного балансу розставте коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції. Укажіть коефіцієнт у відновника. P + HNO3 + H2O → H3PO4 + NO. Правильна відповідь: 3 Відповідність програмі: окисно-відновні реакції, процеси окиснення і відновлення, значення їх у природі та техніці Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.61- 63.
55 Зміст завдання: Під час взаємодії лужного металу з водою одержали розчин лугу масою 500г з масовою часткою лугу 2,8% і водень об’ємом 2,8 л (н.у.). Укажіть порядковий номер цього металу у Періодичній таблиці Д.І. Менделєєва. Правильна відповідь:19 Відповідність програмі: лужні метали, їх характеристика за положенням у періодичній системі та будовою атомів. Кількісне вираження складу розчинів: масова частка розчиненої речовини Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.61- 63.
56 Зміст завдання: Під час взаємодії етанової (оцтової) кислоти масою 3 г з надлишком етанолу утворився естер масою 4,18 г. Обчисліть масову частку (у %) естеру від теоретично можливого виходу. Правильна відповідь: 95 Відповідність програмі: естери, їх будова, добування за реакцією етерифікації. Обчислення виходу продукту реакції на прикладах хімічних сполук Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С. 43-45. Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.30-31.
57 Зміст завдання: Обчисліть загальну суму коефіцієнтів у рівнянні реакції алюміній гідроксиду та сульфатної кислоти з утворенням середньої солі. Правильна відповідь: 12 Відповідність програмі: хімічні рівняння, закон збереження маси речовин Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.54- 57.
58 Зміст завдання: Обчисліть масу продукту реакції (г), що утворюється під час реакції водню масою 4г та брому масою 160г, якщо вихід від теоретично можливого становить 50%. Правильна відповідь: 81 Відповідність програмі: обчислення маси, об’єму за відомими даними про вихідні речовини, одна з яких узята з надлишком Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С. 29-34.
59 Зміст завдання: Обчисліть масу (г) водню, що утворюється при взаємодії цинку кількістю речовини 3 моль з хлоридною кислотою. Правильна відповідь: 6 Відповідність програмі: обчислення за хімічними рівняннями. Хімічні властивості металів Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.58-59. Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.97-98.
60 Зміст завдання: Серед поданих речовин: метанол, карбон(ІІ) оксид, сахароза та фенол визначити не отруйну. Укажіть число атомів Оксигену в цій речовині. Правильна відповідь: 11 Відповідність програмі: сахароза, її склад, застосування Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.43-44.

Подобные материалы

Нарушения памяти (амнезии)
Амнезия — заболевание с симптомами отсутствия воспоминаний или неполными воспоминаниями о
ЗНО математика 2006
Зошит номер Мнстерство освти науки Украни Укранський центр оцнювання якост освти МАТЕМАТИКА ЗОВНШН
ЗНО история Украины 2008 с ответами дополнительная сессия
Правильн вдповд на тестування з стор Украни 2008 року (додаткова сеся) Змст завдання, правильна
ЗНО украинский язык и литература 2008 с ответами дополнительная сессия
Правильн вдповд на тестування з укрансько мови лтератури 2008 року (додаткова сеся) ВДПОВД НА
Як подати апеляцію на результати ЗНО
Результати зовншнього тестування важлив для абтурнтв, оскльки вд клькост набраних балв залежить х