ЗНО химия 2010 с ответами

Что означает ЗНО химия 2010 с ответами и что это такое? В разделе ЗНО дан подробный ответ и объяснение на вопрос.

Здесь выложено готовое сочинение на тему ЗНО химия 2010 с ответами, которое вы так же можете использовать как реферат.

Эту, поверенную нами работу, вы можете скачать бесплатно перейдя по ссылке, но если вам необходима другая готовая работа по данному предмету, например реферат или изложение, доклад, лекция, проект, презентация, эссе, краткое описание, биография писателя, ученого или другой знаменитости, контрольная, самостоятельная, курсовая, экзаменационная, дипломная или любая другая работа, с вашими индивидуальными требованиями, напишите нам и мы договоримся.

Наша небольшая команда бывших и действующих преподавателей и авторов со стажем работы от 5-ти лет всегда вам поможет. Всего нами написано и проверено более 10 000 различных работ на образовательные темы. С нами вы получите действительно качестенный материал с уникальным текстом и обязательно хорошую оценку. Удачи в учебе!

Відповіді на ЗНО-2010 з хімії
Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання. Відповідність завдання підручникам, посібникам, затвердженим МОН України
Зміст завдання: Визначте протонне число елемента, атом якого на зовнішній електронній оболонці містить два електрони. А 6 Б 20 В 13 Г 16 Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.17-20
Зміст завдання: Визначте число нейтронів в ядрі атома 80 Вr. А 45 Б 44 В 43 Г 42 Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.25-29
Зміст завдання: Виберіть електронну формулу атома елемента, вищий оксид якого має формулу ЕО2. А 1s2 2s2 Б 1s2 2s22 p1 В 1s2 2s2 2p2 Г 1s2 2s2 2p3 Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.34-39
Зміст завдання: Визначте протонне число хімічного елемента за такими даними: знаходиться в ІV групі періодичної системи хімічних елементів, відносна молекулярна маса ( формульна маса) його вищого оксиду дорівнює 80. А 22 Б 23 В 32 Г 40 Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.17-20
Зміст завдання: який рядок утворений символами хімічних елементів однієї групи й однієї підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва? А S, O, Cr Б S, Se, Cr В Cr, Se, Mo Г S, O, Te Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.18-19.
Зміст завдання: Яка зміна основних закономірностей (зліва направо) спостерігається у атомів елементів малих періодів періодичної системи Д.І.Менделєєва ? А зменшується кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні Б валентність у вищих оксидів залишається сталою В посилюються металічні властивості Г збільшується кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.19.
Зміст завдання: Хімічний зв’язок у молекулі гідроген хлориду ( хлороводню) утворюється за рахунок перекривання А 1s-орбіталі атома Гідрогену та 3s-орбіталі атома Хлору Б 1s-орбіталі атома Гідрогену та 3р-орбіталі атома ХлоруВ 1s-орбіталі атома Гідрогену та 2s-орбіталі атома Хлору Г 1s-орбіталі атома Гідрогену та 2р-орбіталі атома Хлору Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.49-50.
Зміст завдання: Визначте тип хімічного зв’язку в молекулі сполуки, утвореної хімічними елементами з порядковими номерами 11 і 17. А ковалентний полярний Б йонний В ковалентний неполярний Г водневий Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.52-54.
Зміст завдання: Хімічним елементом із найвищим ступенем окиснення в бінарній сполуці з Нітрогеном є А Гідроген Б Літій В Алюміній Г Кальцій Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.58-60.
Зміст завдання: Максимальну ступінь окиснення проявляє хімічний елемент Карбон у сполуці А Na2 CO3 Б CH4 В Al4C3 Г CO Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.58-60.
Зміст завдання: хімічна формула двохосновної, слабкої кислоти, що міститься у деяких мінеральних водах України та надає їй характерного запаху,- це А H2SO3 Б H2 S В H2CО3 Г HCl Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.107-110.
Зміст завдання: Визначте тип кристалічної гратки за фізичними властивостями речовини: мала твердість, летка, низька температура плавлення та кипіння А металічна Б йонна В атомна Г молекулярна Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.57
Зміст завдання: у харчовій промисловості під час виробництва печива використовують суміш сухої харчової соди ( кристалів) та розчину оцтової кислоти. Визначте загальну суму коефіцієнтів рівняння хімічної реакції між цими сполуками А 2 Б 3 В 4 Г 5 Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.97. Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.26-27.
Зміст завдання: білкову природу мають 1 шкіра 2 піт 3 волосся 4 гемоглобін 5 сльозова рідина 6 підшкірний жир Варіанти відповіді: А 1,2,3 Б 2,3,4 В 1,3,4 Г 4, 5,6 Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.60.
Зміст завдання: Визначте формулу слабкого електроліту, що застосовується в кулінарії для консервування овочів А HCl Б NaOH В CH3 COOHГ CH3COONa Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.23-28.
Зміст завдання: Який із названих засобів побутової хімії при необережному поводженні з ним може спричинити хімічні опіки на шкірі? А освіжувач повітря (аерозоль, що містить пропан) Б засіб для прочищення каналізаційних труб (гранули натрій гідроксиду) В мийний засіб для скла (рідина, що містить гліцерол) Г добриво для кімнатних рослин (гранули калій нітрату) Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.116-119.
Зміст завдання: Визначте формулу речовини «Х» у схемі перетворень СО → Х→ Na2CO3 А NaOH Б СО2 В СaCO3 Г Ca(HCO3)2 Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.123-125.
Зміст завдання: до якої групи органічних сполук належить речовина, якщо під час її взаємодії з металічним натрієм виділяється водень, а під час реакції з гідроген йодидом – утворюється йод алкан? А алкени Б карбонові кислоти В спирти Г феноли Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.5-14.
Зміст завдання: Визначте формулу речовини «Х», що застосовують для автогенного зварювання металів у схемі перетворень СН4 → Х → CН3СOН А СН2 = СН2 Б С2Н4 В С2 Н2 Г C2Н5 ? OН Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.149-151.
Зміст завдання: Визначте напівсхему реакції, у якій сірка – відновник А S + Fe Б S + Mg В S + H2 Г S + O2 Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.61-65. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.22-24.
Зміст завдання: Визначте речовини, що у водному розчині дисоціюють з утворенням катіонів Гідрогену: 1 сульфідна кислота 2 летка сполука Брому з Гідрогеном 3 натрій гідрогенсульфат 4 летка сполука Нітрогену з Гідрогеном 5 продукт гідратації сульфур(IV) оксиду 6 твердий продукт термічного розкладання натрій нітрату Варіанти відповіді А 1,2,5 Б 1,3,5 В 2,4,5 Г 4,5,6 Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.22-24.
Зміст завдання: Яку з наведених сполук добувають у промисловості синтезом двох простих речовин? А бензен Б метаналь В амоніак Г сульфур (VI) оксид Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.55-58.
Зміст завдання: Як побрібно змінити концентрацію амоній хлориду в реакції з натрій гідроксидом, щоб змістити хімічну рівновагу в бік утворення амоніаку (в закритій посудині)? А зменшити Б збільшити В спочатку збільшити, потім зменшити Г спочатку зменшити, потім збільшити Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.142-145
Зміст завдання: Визначте типи хімічних реакцій, що характерні для пропану. 1 гідрування 2 повне окиснення 3 заміщення 4 приєднання 5 ізомеризація 6 полімеризація Варіанти відповіді: А 1,4 Б 2,3 В 4,5 Г 5,6 Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.116-121.
Зміст завдання: Визначте речовини, реакція між якими в розчині відповідає скороченому йонному рівнянню Al3+ + 3OH– = Al(OH)3?. А алюміній нітрат і калій гідроксид Б алюміній і вода В алюміній сульфат і купрум (ІІ) гідроксид Г алюміній оксид і калій гідроксид Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «
Зміст завдання: хімічна реакція між калій гідроксидом і нітратною кислотоювідноситься до типу А обміну Б сполучення В розкладу Г заміщення Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.132-140.
Зміст завдання: Визначте напівсхему хімічної реакції, у якій Ферум є відновником А Fe2O3 + Н2 → Б FeО + СO → В Fe + Cl2 → Г Fe(OH)2 + HCl → Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.132-140.
Зміст завдання:кінцевими продуктами реакції окиснення глюкози в клітинах живих організмів є А сахароза, вода Б карбон (ІV) оксид, вода В етанол, карбон (ІV) оксид Г етанол, вода Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.40-42.
Зміст завдання: Збільшення тиску в системі спричинить підвищення виходу продукту в реакції А 2H2O(г.) ? 2H2(г.) + O2 (г.) Б CaCO3 (тв.) ? CaO(тв.) +CO2(г.) В N2 (г.) + 3H2 (г.) ? 2 NH3 (г.) Г CO(г.) + H2O(г.) ? CO2(г.) + H2(г.) Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.144-147.
Зміст завдання: Із яких речовин у лабораторних умовах добувають кисень? 1 гідроген пероксид 2 натрій карбонат 3 калій перманганат 4 калій сульфат 5 натрій нітрат 6 карбон(IV) оксид Варіанти відповіді: А 1,2,3 Б 1,3,5 В 2,3,4 Г 4,5,6 Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.127-130.
Зміст завдання: Яка органічна речовина застосовується для виробництва вибухівки (динаміту) та є сировиною для виготовлення ліків судинорозширювальної дії? Визначте назву цієї органічної речовини. А тринітрат целюлози Б нітрометан В тринітрат гліцеролу Г амінооцтова кислота Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.12-14
Зміст завдання: Які екологічні проблеми безпосередньо зумовлені видобуванням, переробкою та використанням вуглеводневої сировини? 1 парниковий ефект 2 надлишок нітратів у грунті 3 фотохімічний смог 4 кислотні дощі 5 ерозія берегів 6 зростання електромагнітного випромінювання Варіанти відповіді: А 1,2,3 Б 1,3,4 В 3,4,5 Г 4,5,6 Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.88-92
Зміст завдання: полімером, що не переробляється в природі мікроорганізмами та забруднює навколишнє середовище,є А крохмаль Б целюлоза В білок Г поліетилен Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.142.
Зміст завдання: Один із найдавніших способів захисту виробів від корозії ? гаряче лудіння, продуктом якого є біла жерсть, що використовується для виготовлення консервних банок. Який метал використовується для лудіння? А цинк Б олово В нікель Г хром Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.108.
Зміст завдання: Найтонші зліпки та копії виготовляються електролітичним способом, що має назву А гальванопластика. Б гальваностегія. В оцинковування. Г нікелювання. Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.105.
Зміст завдання: Установіть відповідність між назвами мікроелементів, що містяться в лікувальних водах , та будовою зовнішніх електронних шарів їхніх атомів. Назви мікроелементів Будова зовнішнього шару атомів 1 Молібден 2 Арсен 3 Манган 4 Іод А …4s2 4p3 Б …2s1 В …5s2 5p5 Г …4s2 3d5 Д …5s1 4d5 (1-Д, 2-А, 3-Г, 4-В) Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.34-39.
Зміст завдання: Установіть відповідність між рівняннями хімічних реакцій та їхніми типами Рівняння реакції 1 CuO+2HCl=CuCl2+H2O 2 2Na+2H2O=2NaOH+H2 3 Li2O+SO3=Li2SO4 4 C18H38 → C9H18 + C9H20 Тип реакції А Заміщення Б Сполучення В Обміну Г Розкладу Д Дегідратація (1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г) Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.132-140.
Зміст завдання: Установіть відповідність між хімічними речовинами, формули яких наведено нижче та їхнім застосуванням . Хімічна формула 1 H2N(CH2)5COOH 2 C17H35COONa 3 NaF 4 KCl Застосування А Профілактика карієсу Б Регуляція водно-сольового обміну В Виготовлення мила Г Профілактика інфікування ВІЛ Д Виготовлення капронового волокна (1-Д, 2-В, 3-А, 4-Б) Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.127-130.
Зміст завдання: Установіть відповідність між кількістю речовини і масою Кількість речовини 1 1,5 моль магній оксиду 2 0,5 моль кисню 3 2 моль води 4 5 моль кальцій карбонату Маса (г) А 16 Б 60 В 500 Г 36 Д 550 (1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В) Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.62.
Зміст завдання: Установіть відповідність між формулами нітратів та продуктами їх термічного розкладу. Формула нітрату KNO3 Cu(NO3)2 AgNO3 NН4NО3 Продукти термічного розкладу А нітрит металічного елемента, кисень Б метал, нітроген(IV) оксид, кисень В оксид металічного елемента, нітроген(IV) оксид, кисень Г нітроген(I) оксид, вода Д нітроген(IІ) оксид, вода (1-А, 2-В, 3-Б, 4-Г) Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.72;60.
Зміст завдання: Установіть послідовність утворення речовин у ланцюжку перетворень від лужноземельного металу до кислої солі. А СaCO3 Б Сa(OH)2 В Сa Г Сa(HCO3)2 (Сa– Сa(OH)2 – СaCO3 – Сa(HCO3 )2 ) Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.128-129. Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. - К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.96.
Зміст завдання: Розташуйте оксиди металічних елементів за збільшенням їхньої хімічної активності в реакції з водою. А кальцій оксид Б барій оксид В магній оксид Г стронцій оксид (магній оксид - кальцій оксид - стронцій оксид - барій оксид) Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.8-9.
Зміст завдання: Розташуйте напівсхеми за збільшенням суми коефіцієнтів у рівняннях реакцій. А Al+N2 → Б С+H2 → В Al+O2 → Г Ca+S → (Г, Б, В, А) Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.96-101
Зміст завдання: Розташуйте символи хімічних елементів за збільшенням їхніх протонних чисел. А Se Б Ca В N Г Mn (В, Б, Г, А) Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.24.
Зміст завдання: Розташуйте символи хімічних елементів за збільшенням числа енергетичних рівнів в їхніх атомах. А Mg Б Cu В Ag Г B (Г, А, Б, В) Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.109-111.
Зміст завдання: Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень алкіну на фенол. А C6H5OH Б C2H2 В C6H6 Г C6H5Cl (Б, В, Г, А) Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.134-137. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.143-149.
Зміст завдання: Розташуйте маси речовин за збільшенням кількості речовини (моль) у них А m(Сu) = 64 г Б m(O3)= 64 г В m(CuO) =64 Г m(CH4) =64 (В, А, Б, Г) Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.58-62.
Зміст завдання: Розташуйте марки бензинів за збільшенням їхньої детонаційної стійкості А А-95 Б А-92 В А-98 Г А-76 (Г, Б, А, В) Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.161.
Зміст завдання: Розташуйте речовини за збільшенням відносної молекулярної (формульної) маси. А пропан Б гексин В бутен Г пентин (А, В, Б, Г) Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С127-138.
Зміст завдання: Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень спирту на ароматичний вуглеводень А C2H5OH Б C2H4 В C6H6 Г C2H2 (А, Б, Г, В) Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С 153-154; Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.29-30
Зміст завдання: Обчисліть об’єм (л) кисню, що необхідний для згоряння 12 л (н.у.) ацетилену. (30л) Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.108-109
Зміст завдання: Знешкодження отруйної дії білого фосфору купрум (ІІ) сульфатом відбувається за рівнянням хімічної реакції: P + CuSO4 + H2O = H3PO4 + Cu + H2SO4. Складіть електронний баланс окисно-відновного процесу. У відповіді вкажіть коефіцієнт біля формули сполуки, що є окисником (5) Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.61-65.
Зміст завдання: Обчисліть масову частку лугу (%) в розчині , для виготовлення якого було взято натрій гідроксид кількістю 0,2 моль і воду об’ємом 152 мл. (5%) Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.72-75
Зміст завдання: У склянці міститься оцтова кислота. Кількість речовини атомів Гідрогену в ній становить 1,2 моль. Обчисліть масу (г) оцтової кислоти. (18 г) Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.58-62
Зміст завдання: Біогаз ? це суміш, основними компонентами якої є метан, карбон (ІV) оксид. Обчисліть об’єм (м3) кисню (н.у.), що витрачається на спалювання біогазу об’ємом 10 м3, з об’ємною часткою метану ? 70% і карбон (ІV) оксиду ?30%. (14м3 ) Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.112-113. Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.108-109.
Зміст завдання: У результаті бромування метилбензену (толуену) масою 46 г добули бромотолуен масою 68,4 г. Обчисліть вихід продукту реакції (%) від теоретично можливого (80%) Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С. 43-45. Сухан В.В. та ін. Хімія: Посібник для вступників до вузів / В.В. Сухан, Т.В. Табенська, А.Й. Капустян, В.Ф. Горлач.-К: Либідь, 1995.-С.352
Зміст завдання: Мідний купорос ? кристалогідрат використовується для оміднення сталевих дротів, розмітки сталевих деталей, а також у малярській справі. Визначте масову частку (%) води в мідному купоросі (36%) Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.63-64.
Зміст завдання: Для одержання цинк оксиду, що входить до складу цинкового білила, спалюють цинковивий пил у струмені кисню. Обчисліть тепловий ефект (кДж) хімічної реакції, якщо відомо, що під час згоряння цинку масою 6,5 г виділяється 34,9 кДж теплоти. (698 кДж) Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.132-133.
Зміст завдання: Молекули ментолу освіжувача подиху більш як в 5 разів важчі за повітря і складаються з атомів трьох елементів: Гідрогену, Карбону і Оксисену. Масова частка перших двох елементів становить 12,8% та 76,9% відповідно. Виведіть молекулярну формулу ментолу. У відповіді вкажіть кількість атомів в молекулі. (31) Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.139-140.
Зміст завдання: Складіть схему розподілу електронів на орбіталях катіону Хрому(+3). У відповіді вкажіть число енергетичних комірок, заповнених спареними електронами. (9) Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.36-38.

Подобные материалы

ЗНО украинский язык и литература 2008 с ответами дополнительная сессия
Правильн вдповд на тестування з укрансько мови лтератури 2008 року (додаткова сеся) ВДПОВД НА
Умови прийому до вищих навчальних закладів України 3 частина
Умови прийому до вищих навчальних закладв Украни ( частина) 21. Особи, як вступають на навчання за
зно физика 2007 с ответами
Варант тесту з фзики зовншнього незалежного оцнювання 2007 року з вдповдями та коментарями Для
ЗНО история Украины 2010 1 сессия с ответами.
Вдповд на ЗНО з стор Украни 2010 року - I сеся На якому етап розвитку первсного суспльства на
ЗНО история Украины 2008 с ответами дополнительная сессия
Правильн вдповд на тестування з стор Украни 2008 року (додаткова сеся) Змст завдання, правильна