ЗНО математика 2008 с ответами

Что означает ЗНО математика 2008 с ответами и что это такое? В разделе ЗНО дан подробный ответ и объяснение на вопрос.

Здесь выложено готовое сочинение на тему ЗНО математика 2008 с ответами, которое вы так же можете использовать как реферат.

Эту, поверенную нами работу, вы можете скачать бесплатно перейдя по ссылке, но если вам необходима другая готовая работа по данному предмету, например реферат или изложение, доклад, лекция, проект, презентация, эссе, краткое описание, биография писателя, ученого или другой знаменитости, контрольная, самостоятельная, курсовая, экзаменационная, дипломная или любая другая работа, с вашими индивидуальными требованиями, напишите нам и мы договоримся.

Наша небольшая команда бывших и действующих преподавателей и авторов со стажем работы от 5-ти лет всегда вам поможет. Всего нами написано и проверено более 10 000 различных работ на образовательные темы. С нами вы получите действительно качестенный материал с уникальным текстом и обязательно хорошую оценку. Удачи в учебе!

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ТЕСТУ З МАТЕМАТИКИ

(Затверджені експертною комісією Українського центру оцінювання якості освіти

29 квітня 2008 року)

Частина 1

Завдання 1-25 мають по п’ять варіантів відповіді, з яких лише

ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.

1. Завдання: Знайдіть натуральне, одноцифрове число N, якщо відомо, що сума 510+N ділиться на 9 без остачі.

Відповідь:3

Бевз Г.П. Математика: 6 кл. : Підручник для загальноосвіт. навч. закл. /Г.П.Бевз, В.Г.Бевз. ─ К.: Генеза, 2006 ─ С. 15.

2. Завдання: Визначте кількість усіх дробів із знаменником 28, які більші за , але менші від .

Відповідь:чотири

Мерзляк А.Г., Полянський В.Б., Якір М.С. Математика: Підручник для 6 класу. ─ Х.: Гімназія, 2006 ─ С. 51.

3. Завдання: Під час закладання нового парку 25% його площі відвели під посадку кленів, 50% площі, що залишилася, ⎯ під посадку дубів, а решту площі ⎯ під газони. Вкажіть, на якій із діаграм правильно показано розподіл посадок.

Відповідь :

Янченко Галина, Кравчук Василь. Математика: Підручник для 6 класу. ─ Тернопіль: Підручники і посібники, 2006 ─ С.149

х 2 + 64

4. Завдання: Розв’яжіть нерівність > 0. х −5

Відповідь:(5; +∞)

Бевз Г.П. Алгебра: Підручник для 9 кл.загальноосвіт. навч. закладів. ─ К.: Освіта, 2006 ─ С. 21.

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підруч. для 11 кл. загально освіт. навч. закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2003. − С. 362.

GMm

5. Завдання: ЯкщоF= і R> 0 , то R =

Відповідь:

Бевз Г.П. Алгебра: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. ─ К.: Освіта, 2004 ─ С. 55.

6. Завдання: В уривку художнього твору 47 слів мають різну кількість букв. Укажіть моду (мода − це те значення випадкової величини, яке зустрічається найчастіше) даного розподілу за допомогою зображеного на рисунку полігона частот.

Відповідь: 5

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2005. – С. 329.

Бевз Г.П. Алгебра: Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. –К.: Освіта, 2006. − С. 92.

7. Завдання: Укажіть правильну нерівність, якщо a =5 2 ; b =7 ; c = 51.

Відповідь: b a c< <

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004 – С.262.

8. Завдання: Знайдіть значення виразу cos4 −sin4 .

Відповідь:

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. − С. 96.

9. Завдання: Знайдіть найменший додатний період функції у = 2ctg (3 )x .

Відповідь:

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. − С. 48.

10. Завдання: На рисунку зображено точку, через яку проходить графік функції y = f x ( ) .

Укажіть функцію f ( )x .

Відповідь:f x( ) = 3−x

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004. − С.18.

11. Завдання: Розв’яжіть рівняння sin x − 3cos x = 0.

Відповідь: n n, Z

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004. − С.173.

12. Завдання: Обчисліть loga ab , якщо loga b = 7 .

Відповідь: 4

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. − С.224.

13. Завдання: Укажіть, скільки можна скласти різних правильних дробів, чисельниками і знаменниками яких є числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Відповідь: 28

Бевз Г.П. та інші. Геометрія: Підручник для 10 − 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Вежа, 2004. − С.183.

14. Завдання: Розв’яжіть нерівність log0,5 5 < log0,5 x .

Відповідь:(0; 5)

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. − 234 с.

15. Завдання: Укажіть корінь рівняння х 2 − 6х = 9, який належить проміжку (− 2; 1].

Відповідь:3−3 2

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2006. − С.5.

16. Завдання: Розв’яжіть рівняння: 3x =.

Відповідь: x =−0,5

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004. − С.338.

17. Завдання: Укажіть область значень функції у = х 2 + 9 − 6.

Відповідь: [− +3; ∞).

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. − §1.

18. Завдання: На рисунку зображено графіки функцій g x ( ) = 4 − x і f x ( ) =

Укажіть проміжок, на якому виконується нерівність f x ( ) ≤ g x ( ).

Відповідь : [−8; 0].

19. Завдання: На рисунку зображено графік функції y = f x ( ) . Укажіть формулу для обчислення площі зафарбованої фігури.

0 1

Відповідь : ∫ f x dx ( ) −∫ f x dx ( )

−1 0

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2006. − С. 143. Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2005. – С. 209.

9+ −а 2 6а

20. Завдання: Знайдіть значення виразу , якщо а = 2,5. а −3

Відповідь: −1

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. −С.139.

21. Завдання: Тіло рухається прямолінійно за законом s t ( ) = t 3 − 2t 2 + 4t (час t

вимірюється в секундах, шлях s ─ в метрах). Визначте прискорення його руху в момент t =10 .c

Відповідь:36 м /c2

Бевз Г.П. та інші. Геометрія: Підручник для 10 − 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Вежа, 2004. − С.138-139.

22. Завдання: У трикутнику АВС ∠А = 59°, ∠В= 62° . Із вершин цих кутів проведено висоти, що перетинаються в точці О . Визначте величину кута АОВ .

Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 7-9 кл. загально освіт. навч закл.-К.: Школяр, 2004. – С.53

23. Завдання: Сторони трикутника, одна з яких на 8 см більша за другу, утворюють кут 120°, а довжина третьої сторони дорівнює 28 см . Знайдіть периметр трикутника.

Відповідь: 60 см .

Бевз Г.П. та інші. Геометрія: Підручник для 7 − 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Вежа, 2004. − С.194-195

24. Завдання: На рисунку зображено розгортку поверхні тіла, складеного з двох квадратів і чотирьох однакових прямокутників, довжина сторін яких ─ 3см і 6 см. Визначте об’єм цього тіла.

3

Відповідь: 108 см .

Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 10 - 11 кл. серед.школ.-К.: Освіта, 1994. – С.100

25. Завдання: У склянку циліндричної форми, наповнену водою по самі вінця, поклали металеву кульку, що дотикається до дна склянки та стінок (див. рисунок). Визначте відношення об’єму води, яка залишилась у склянці, до об’єму води, яка вилилася зі склянки.

Відповідь: 1:2

Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 10 - 11 кл. серед.школ.-К.: Освіта,1994. – С.113, 115.

ЧАСТИНА 2

26. Завдання: Обчисліть 2 13cos(arctg ) .

Відповідь:6

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004. − С.153.

27. Обчисліть суму членів нескінченно спадної геометричної прогресії, у якої b п = 5 3⋅ −п .

Відповідь: 2,5

Бевз Г.П. Алгебра: Підручник для 9 кл. загально освіт. навчал. закл. К.: Освіта, 2006. – С.74.

28. Завдання: Розв’яжіть рівняння х − +5 2х 2 −14х + =13 0.

Якщо рівняння має кілька коренів, то у відповідь запишіть їх добуток .

Відповідь: −2.

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. −С.158.

29. Завдання: Маємо два водно-сольових розчини. Концентрація солі в першому розчині становить 0,25, а в другому − 0,4. На скільки більше треба взяти

кілограмів одного розчину, ніж другого, щоб отримати розчин масою 50 кілограмів, концентрація солі в якому − 0,34.

Відповідь: 10.

Бевз Г.П. Алгебра: Підручник для 9 кл. загально освіт. навчал. закл. К.: Освіта, 2006. – С.94-98.

30. Завдання: У коробці 80 цукерок, з яких 44 − з чорного шоколаду, а решта − з білого. Визначте ймовірність того, що навмання взята цукерка з коробки буде з білого шоколаду.

Відповідь: 0,45.

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2006. − С.230.

31. Завдання: Використовуючи графік рівняння у = − −1 х 12 (див. рисунок), знайдіть

⎪⎧ x −12 + y =1,

усі значення параметра а , при яких система ⎨ 2 2 має єдиний розв’язок.

⎪⎩(x −a ) + y = 4

У відповідь запишіть їх суму .

Відповідь: 48.

Бевз Г.П. Алгебра: Підручник для 9 кл. загально освіт. навчал. закл. К.: Освіта, 2006. – С.49.

r r r

32. Завдання: Визначте кут між векторами a і b c + у градусах , якщо відомо, що ρ ρ ρ а (2; 2), в (2; 4) і с ( 2; 6− − ) .

Відповідь: 135.

Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 7-9 кл. загально освіт. навч закл.К.: Школяр,2004. – С.143, 149

33. Завдання: На рисунку зображено розгортку конуса. Визначте відношення площі повної поверхні цього конуса до площі його бічної поверхні.

Відповідь: 1,4

Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 10 - 11 кл. серед.школ.-К.:

Освіта,1994. – С.117.

ЧАСТИНА ІІІ

Розв’язання завдань 34-36 повинно мати обґрунтування. Запишіть послідовні логічні дії та пояснення, спираюись на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, проілюструйте розв’язання завдань схемами графіками, таблицями.

34. Завдання: У правильній трикутній піраміді SABC з основою АВС бічне ребро вдвічі більше за сторону основи. Точки K і L є серединами ребер АС і ВС відповідно. Через пряму KL , паралельно до ребра SС , проведено площину α . Знайдіть кут ϕ між площиною α і площиною (АВС ).

Відповідь : ϕ= arccos.

Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 10 - 11 кл. серед.школ.-К.: Освіта,1994. – С.12, 50.

⎧(x +3)(x −2)

⎪≤1,

35. Завдання: Розв’яжіть систему нерівностей ⎨⎪⎩4 ≤ 0,25x −3 .

Відповідь : x ∈ − − ∪[ 3; 1) {3}.

Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004. − С.232, 308, 351.

36. Завдання: Задано функцію f ( )x = 3x 4 −4x 3 −12x 2 .

1. Знайдіть проміжки зростання та спадання функції, екстремуми функції.

2. Побудуйте ескіз графіка функції f ( )x .

3. Знайдіть кількість коренів рівняння f ( )x = a , де a R ∈ , залежно від значення параметра а.

Відповідь : 3 . Якщо a ∈ −∞ −( ; 32) рівняння не має коренів; якщо a =−32 рівняння має один корінь; якщо a ∈ − − ∪ +∞( 32; 5) (0; ) рівняння має два кореня; якщо a =−5 та при a =0 рівняння має три кореня; якщо a ∈ −( 5;0) рівняння має чотири кореня.

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2006. − С.112.

Подобные материалы

зно физика 2007 с ответами
Варант тесту з фзики зовншнього незалежного оцнювання 2007 року з вдповдями та коментарями Для
ЗНО зарубежная литература 2008 с ответами дополнительная сессия
Правильн вдповд на тестування з зарубжно лтератури 2008 року (додаткова сеся) Змст ТЗ Правильна
ЗНО история Украины 2010 2 сессия с ответами
Вдповд на ЗНО з стор Украни 2010 року - II сеся Номер змст завдання Вдповднсть завдання програм
ЗНО география 2010 с ответами
Вдповд на ЗНО-2010 з географ Змст завдання Посилання на пдручники, атласи Вперше обрунтував у свой
Умови прийому до вищих навчальних закладів України 1 частина
Умови прийому до вищих навчальних закладв Украни ( частина) Ц Умови обовязковими для вищих